Krakowska Orkiestra Staromiejska zapraszaStowarzyszenie Muzyczne Krakowska Orkiestra Staromiejska
Al. Jana Pawła II 37,   31-864 Kraków,   Poland.
Telefon: +48 602 250 081   e-mail: wo@smkos.pl

PKOBP 18 1020 2906 0000 1502 0287 2760
KRS: 0000408591 NIP: 9452167281 REGON: 122505955